"Sommaravslutning: Tur til Stoff & Stil & Kreaktiv i Stavanger