dora

n

 

Styret 2022:

Leiar: Kirsten Fenne mob:99037065

Styremedlem/nestleiar: Vigdis Hjertaker Hope

Skrivar: Bjørg Håvik

Kasserar: Lillian Kaldestad v.d. Hoven
 
Matrialforvalter: Susan G.R. Smith

Vararepresentant: Inger Naterstad

Medlemskontingent

kr 400.- kan betales inn på konto 3520 67 05378
(husk å føre på navn på medlem).


lSTYREMEDLEMMENES ANSVARSOMRÅDER

LEDER:
- Være lagets ansikt utad
- Lede medlemsmøtene
- Kalle inn til styremøte
- Sette opp sakliste til styremøtene
- Sette opp saksliste til medlemsmøtene i samråd med styret
- Ha adgang til konto Sparebanken Vest 3520.67.05378
- Arkivere all korrespondanse
- Står som kontaktperson i NQF

KASSERER:
- Ansvarlig for lagets konto Sparebanken Vest 3520.67.05378
- Ansvarlig for regnskapet
- Sette opp budsjett
- Oppdatere medlemslisten med navn, adresse og telefonnummer
- Skrive ut medlemsliste ved behov
- Ta med vekslepenger til medlemsmøtene
- Sjekke postboks nr. 795 og gå igjennom all korrespondanse
- Sette inn/ta ut penger, slik at kontantkassen er oppdatert
- Betale lagets regninger
- Føre regnskap for kontantkassen etter hvert møte på eget skjema
- Arkivere alle bilag etter eget nr.
- Sende ut kontingentkrav i begynnelsen av januar og til nye medlemmer ellers i året.
- Sette opp balanse- og resultatoversikt til revisor
- Informere styret om den økonomiske tilstand på styremøtene

SEKRETÆR:
- Skrive referat fra medlemsmøtene og styremøtene
- Sende ut brev til medlemmene når styret beslutter det

MATERIALFORVALTER:
- Ha oversikt over innholdet i skapet
- Ansvarlig for utlån av bøker
- Påse at straffegebyr blir betalt v/forsein innlevering av bøker
- Føre venteliste på bøker
- Kjøpe inn kaffe/te til medlemsmøtene, lys og servietter ved behov
- Kjøpe loddbøker
- Oppdatere bokliste
- Innkjøp av nye bøker og utstyr

STYREMEDLEM:
- Skal være klar til å påta seg oppgaver på vegne av de andre i styret
- Ansvarlig for at 15 x15 blir samlet inn på møtene
- Ansvarlig for gevinster til medlemsmøtene 

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk