Eit vanleg medlemsmøte i Stord Quiltelag har desse ingrediensane:

  • Informasjon frå styret
  • Tema/minikurs, sjå halvårsplan
  • Bokutlån frå eit rikhaldig bibliotekkaffe
  • Medbrakt mat og drikke
  • Vis-og-fortel
  • Loddsal og trekning, 15x15 stoffbetar.