Sjå medlemsmøte


f


Me møtes den første mandagen i månaden kl 19.00.
Hugs namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til Vis og Fortel, samt noko godt til kaffien/teen.

Møteplan og program for våren 2022:

Loddsal: me vippsar pengene, eller set dei inn på bankkontoen vår, slik at me unngår å ha setlar og myntar i omløp.

Januarmøtet avlyst

Tema: "Fix ferdig" ved Inger. Me syr saman lappar på artig vis! 
Ta med symaskin, stoffbitar 15x15 cm, vatt etter eige ynsje. Me brukar også stoffbitane me har i laget.

7. februar

Årsmøte
l

VELKOMMEN!

Med helsing frå Styret i Stord Quiltelag

HUGS: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i.

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk