Sjå medlemsmøte


p


Me møtes den første mandagen i månaden kl 19.00.
Hugs namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til Vis og Fortel, samt noko godt til kaffien/teen.


Loddsal: me vippsar pengene, eller set dei inn på bankkontoen vår, slik at me unngår å ha setlar og myntar i omløp.

Våren 2023

9. Januar

Januarmøtet er utsatt til 9. januar.
Me applikerer ei blokk på ca 20x20 cm med vintermotiv.                                                                    Laget deler ut motiv, og medlemmene har sjølve med stoff i vinterfargar, tråd og nødvendig utstyr. 
15x 15 i vinterfargar/-motiv, og elles lotteri som vanligt, og ta med noko godt til kaffien.                     GOD JUL alle saman.              

6. Februar

Årsmøte kl.19.00 i butikken til Anne," Nål og Tråd".
Det blir vanlige årmøtesaker.

Dersom du har saker som skal takast opp, må desse vera innmeldt til styret ei veke før, innan 30.01.23.

Hugs å betale kontingenten innan årsmøtet, kr.400,- til kontonr. 3520 67 05378.

Valkomiteen har kontakta eventuelle nye styremedlemmer på førehand.


Etter årsmøtet blir det vanligt medlemsmøte, med aktivitet som har tema:

"Valentine". Me syr hjerteblokk. Ta med symaskin, to typar stoff
- eit til bakgrunn og eit til hjerta, og ellers vanlig sybtilbehør.

6. Mars

Påsketema med håndsaum. Kjem tilbake med meir informasjon før møtet.

April går ut på grunn av påsken


8. Mai

Me syr korg. Kjem tilbake med meir informasjon før møtet.

5. Juni

Sommaravslutning
Hausten 2022:

5. september

Møtest i butikklokalet til «Nål og Tråd» måndag 5.september kl 19.00.
- Ta med kopp.
Inger viser framgangsmåten til Log Cabin.
Ta med symaskin om du vil.

23.-24. september

Kurs v/Turid Uren «Det var en gang en restekurv»
Informasjon om kurset

Informasjon er òg lagt ut på Facebooksida.

3.oktober

Veska/handlenett v/Kari H.Hope. Kjem meir info når det nermar seg.

7.november

Blokkbytte. Ta med så mange blokker du ynskjer.   
TEMA: Hjerter i julefargar m/lys bakgrunn, fritt mønster, og str på blokka skal vera 20x20cm

5. desember

Juleavslutning
Tur til «Leik», strikkefabrikken i Fitjar, deretter kos og drøs i butikken til Anne.
Me møtest ved butikken kl 16.30-16.45 og organiserer køyring.
Litt viktigt at de melder dykk på, slik at ingen blir igjengløymte.
Påmelding til Kirsten på tlf 99037065.
Tilbake på butikken på Leirvik ca kl 19.30. Ta med noko godt å eta, og i tillegg til mat og god drøs, blir det « Vis og Fortel», utlodding og 15x15, denne gongen med julemotiv.                  
Håpar de set av kvelden.                                             
Helsing styret v/ Kirsten. 
j 

 


l

VELKOMMEN!

Med helsing frå Styret i Stord Quiltelag

HUGS: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i.

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk