Sjå medlemsmøte


p


Me møtes den første mandagen i månaden kl 19.00.
Hugs namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til Vis og Fortel, samt noko godt til kaffien/teen.


Loddsal: me vippsar pengene, eller set dei inn på bankkontoen vår, slik at me unngår å ha setlar og myntar i omløp.

Våren 2023

9. Januar

Januarmøtet er utsatt til 9. januar.
Me applikerer ei blokk på ca 20x20 cm med vintermotiv.                                                                    Laget deler ut motiv, og medlemmene har sjølve med stoff i vinterfargar, tråd og nødvendig utstyr. 
15x 15 i vinterfargar/-motiv, og elles lotteri som vanligt, og ta med noko godt til kaffien.                     GOD JUL alle saman.              

6. Februar

Årsmøte kl.19.00 i butikken til Anne," Nål og Tråd".
Det blir vanlige årmøtesaker.

Dersom du har saker som skal takast opp, må desse vera innmeldt til styret ei veke før, innan 30.01.23.

Hugs å betale kontingenten innan årsmøtet, kr.400,- til kontonr. 3520 67 05378.

Valkomiteen har kontakta eventuelle nye styremedlemmer på førehand.


Etter årsmøtet blir det vanligt medlemsmøte, med aktivitet som har tema:

"Valentine". Me syr hjerteblokk. Ta med symaskin, to typar stoff
- eit til bakgrunn og eit til hjerta, og ellers vanlig sybtilbehør.

6. Mars

Påsketema med håndsaum.
Me vil ha eit lite broderiprosjekt med vårlege/ påskemotiv. Me finn nokre motiv eller du har motiv sjølv. Fint om du har med stoff til bakgrunn evt i vårlege fargar og brodergarn viss du har. Laget har litt garn.
Eg vil minna om medlemskontigenten for 2023 viss du ikkje har betalt.
Me snakkast på måndag på Nål og Tråd kl 19.
Styremøtet er fram til 18.30 med stengd dør.
Mvh
Lillian

27. mars   (April går ut på grunn av påsken)

Me syr korg, fleire variantar. Ta med det du treng av stoff,  forstoff og bordvatt (30 X 30 eller større betar). Ta med symaskin og sysaker.

8. Mai

Tema:  Ide-dugnad om teppe av postkort-quiltane som laget har liggande.

Som vanlig blir det også kaffidrøs, vis og fortell, 15x15 og loddsal.

5. Juni

Sommaravslutning Kl 18
Kosekveld med program i "Gamle fengselet kulturhotell"
Bindande påmelding innan 22. mai. Pris kr. 250.- pr person.
Me får servert kjempegod mat!

Hausten 2022:

5. september

Møtest i butikklokalet til «Nål og Tråd» måndag 5.september kl 19.00.
- Ta med kopp.
Inger viser framgangsmåten til Log Cabin.
Ta med symaskin om du vil.

23.-24. september

Kurs v/Turid Uren «Det var en gang en restekurv»
Informasjon om kurset

Informasjon er òg lagt ut på Facebooksida.

3.oktober

Veska/handlenett v/Kari H.Hope. Kjem meir info når det nermar seg.

7.november

Blokkbytte. Ta med så mange blokker du ynskjer.   
TEMA: Hjerter i julefargar m/lys bakgrunn, fritt mønster, og str på blokka skal vera 20x20cm

5. desember

Juleavslutning
Tur til «Leik», strikkefabrikken i Fitjar, deretter kos og drøs i butikken til Anne.
Me møtest ved butikken kl 16.30-16.45 og organiserer køyring.
Litt viktigt at de melder dykk på, slik at ingen blir igjengløymte.
Påmelding til Kirsten på tlf 99037065.
Tilbake på butikken på Leirvik ca kl 19.30. Ta med noko godt å eta, og i tillegg til mat og god drøs, blir det « Vis og Fortel», utlodding og 15x15, denne gongen med julemotiv.                  
Håpar de set av kvelden.                                             
Helsing styret v/ Kirsten. 
j 

 


l

VELKOMMEN!

Med helsing frå Styret i Stord Quiltelag

HUGS: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i.

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk