e


Sjå medlemsmøte


p


Me møtes den første mandagen i månaden kl 19.00.
Hugs namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til Vis og Fortel, samt noko godt til kaffien/teen.


Loddsal: me vippsar pengene, eller set dei inn på bankkontoen vår, slik at me unngår å ha setlar og myntar i omløp.

Våren 2024

8. januar

Medlemsmøte på Nål og Tråd der me presenterer UFO-utfordringa vår


5. februar

Innkalling til årsmøte 5.februar kl.19.00 i butikken til Anne," Nål og Tråd".

Det blir vanlige årmøtesaker.

Dersom du har saker som skal takast opp, må desse vera innmeldt til styret ei veke før, innan 29.01.24.

Hugs å betale kontingenten innan 30.01.24, kr.400,- til kontonr. 3520 67 05378.

Valgkomiteen har kontakta event nye styremedlemmer på førehand.

Påmelding til UFO-utfordringa.

4. mars

Påskemøte med demo av mugrugs og glassbrikke


8. april

Sashiko/ kawandi/ kantha:

Håndsømutstyr, nåle og tråd, inkludert kvit broderitråd, linjal, buet linjal, saks,
tusj som kan vaskes/strykes vekk

Stoff og mønster har Susan med.6. mai

Applikasjon av båtar.

Utstyr til håndsøm
Bakgrunnstoff til båt
Restestoff til applikering av  båter.
Broderingstråd
Appliké-papir


3. juni

Sommaravslutning med presentasjon av UFO-utfordringa og loddtrekning.

l

VELKOMMEN!

Med helsing frå Styret i Stord Quiltelag

HUGS: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i.

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk