Sjå medlemsmøte


u


Me møtes som vanleg i hønsahuset den første måndagen i månaden kl 19.00.
Husk namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til ”vis og fortel”, samt
noko godt til kaffien/teen.

Det er ope frå 18.00 og det er mogeleg å sitje med symaskin.

Møteplan og program for høsten 2018:

3. september:

Fåredrag med Ellen Hatteland fra Vikebygd. «Redesign»
Ho er kjend fra «Symesterskapet»
Åpent for alle. 

Dei som Ikkje er medlemmer må betala kr. 100.-

1.oktober

Bobbinwork - undertrådsøm og bruken av vaskbar papp med Anne M. Otterå.


5. november


Inspirasjon til redesign av Hilde F. Nesset.
Meir informasjon kjem.


3. desember

Juleavslutning. Me tar med noko godt til felles koldtbord.VELKOMEN!

Med helsing frå Styret i Stord Quiltelag

  

HUSK: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i.

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk