Sjå medlemsmøte


u


Me møtes som vanleg i hønsahuset den første måndagen i månaden kl 19.00.
Husk namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til ”vis og fortel”, samt
noko godt til kaffien/teen.

Det er ope frå 18.00 og det er mogeleg å sitje med symaskin.

Møteplan og program for våren 2018:

8. januar

Ingrid deler ut mønster på «Hemmelig Time-glass-blokk»
(eller Disappearing Hour Glass blokk)
j

5.februar

Årsmøte

Håndsaum - papirsaum v/ Liv Bodil Østang. Ho oppfordrar andre som syr/har sydd noko med papirsaum til å ta det med slik at me kan utveksla erfaringar og få nye idear.

5. mars


Sy strimler på papir eller stoff v/ Aud Lien. Bruk gjerne «kassalappar» til å sy på. Ta med symaskin, papir eller stoff til å sy strimler på. Restestoff egnar seg fint, enten kutta i ei viss bredde eller på skrå. 


8. april

Sy sammen kaffiposar, som kan nyttast til nett. v/Gunn Almås og Liv Hagen Brostad. Ta med symaskin og tomme kaffiposar. 


6. mai

Demonstrasjon av Quick Cuve Ruler v/Åshild Langeland.


TIRSDAG 5. juni


Sommaravslutning for Stord og Bømlo Quiltelag på Fjørsilkebris!

                      Set av kvelden tysdag 5.juni for tur til Fjørsilkebris!

Velkomst klokka 19.00 med velkomstdrikk.
Me får nydelig servering, Himmelsk buffet, ei blanding av kalde og varme rettar og til slutt kaffi og heimelaga sjokolade på kanten .
Drikke til maten kjøper ein sjølv.
Pris pr.person : 490,- 
                                    Me får besøk av Quiltesmia på Skudesnes
Bindande påmelding innan 1. mai, med betaling kr 490,- til Stord Quiltelag sin konto: 35206705378 Hugs å merke med navn på betalinga.
Me samlar oss (gjeld Stord-gjengen) i bilar ved Digernes kl. 17.45. og køyrer til ein koseleg kveld på Fjørsilkebris.
På Bømlo ordnar de reisa slik de vil.


Med sommarleg helsing frå Styret i Stord Quiltelag 

VELKOMEN!

   

HUSK: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i.

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk