Sjå medlemsmøte


u


Me møtes som vanleg i hønsahuset den første måndagen i månaden kl 19.00.
Husk namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til ”vis og fortel”, samt
noko godt til kaffien/teen.

Det er ope frå 18.00 og det er mogeleg å sitje med symaskin.

Møteplan og program for våren 2018:

8. januar

Ingrid deler ut mønster på «Hemmelig Time-glass-blokk»
(eller Disappearing Hour Glass blokk)
j

5.februar

Årsmøte

Håndsaum - papirsaum v/ Liv Bodil Østang. Ho oppfordrar andre som syr/har sydd noko med papirsaum til å ta det med slik at me kan utveksla erfaringar og få nye idear.

5. mars

Demonstrasjon av Quick Cuve Ruler v/Åshild Langeland. 


8. april

Sy sammen kaffiposar, som kan nyttast til nett. v/Gunn Almås og Liv Hagen Brostad. Ta med symaskin og tomme kaffiposar. 


6. mai

Sy strimler på papir eller stoff v/ Aud Lien. Bruk gjerne «kassalappar» til å sy på. Ta med symaskin, papir eller stoff til å sy strimler på. Restestoff egnar seg fint, enten kutta i ei viss bredde eller på skrå. 


4. juni

Sommaravslutning. Meir informasjon kjem seinare.

 

HUSK: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i. 
VELKOMEN!