Sjå medlemsmøte


s


Me møtes som vanleg i hønsahuset den første måndagen i månaden kl 19.00.
Husk namneskilt, loddtrekning og 15 x 15! Ta med noko du har laga til ”vis og fortel”, samt
noko godt til kaffien/teen.

Det er ope frå 18.00 og det er mogeleg å sitje med symaskin.

Møteplan og program for høsten 2019:2. september:

Benedicte Brown besøker Stord Quiltelag på møte 2.september kl 19.00
Medlemmer gratis
Gjestar kr. 100,-
Sjå framsida.

7. oktober:

UFO-kveld
Ta med uferdig arbeid og evt. utstyr til å jobbe med UFOen.
Me kan gje kvarandre tips til ferdiggjering.


4. november:

Aktivitet med symaskinen v/ Anne
Ta med gamle dongeribukser/stoff og konraststoff til blokker i valgfri storleik,
vatt og symaskin.
Her kan ein bli "kvitt" mykje stoff og vattbitar.


2. desember:

Juleavslutning

k


 

VELKOMMEN!

Med helsing frå Styret i Stord Quiltelag

  

HUSK: Vis og fortell, 15 x15, lotteri og ta med noko til å bita i.

design av Per Gylterud | design from css3templates.co.uk