Stord Quiltelag fotoalbum 2010.

Januar Februar1

Mars

Mai

September

Desember